Teoridrivna metoder för praktisk förändring

Nytt och spännande om ledarskap: Reflective Management - "skuggning"

Vi lekmän kallar metoden "skuggning", småföretagsforskarna säger hellre Reflective Management. Reflektera över ditt ledarskap och din organisation i tandemgrupp och lärande nätverk. Bygger på nyskapande småföretagsforskning.

Läs mer om Reflective Management »

BoU

Två intensiva seminariedagar lyfter fram tyst kunskap.

Berätta och Utveckla (BoU) är en metod som bygger på berättelser eller s.k. narrativer. Kul och dynamisk metod att använd för planering, utveckling och utvärdering i projekt och organisationer. 

BoU.pdf »

Sökkonferens - dialog och planering i stora grupper

Hela organisationen. Hela partnerskapet. När många människor ska planera gemensamt behövs genomtänkta seminarier.

Sök-konferensen.pdf »

   

 

 

 

        

Processutvärdering, följeforskning eller "ongoing evaluation"

Utvärdering? Istället för att i efterhand gå in och se ”vad var det som hände” så arbetar Internationell kompetens med utvärdering under hela resans gång  Tillsammans med projekten håller vi i en kontinuerlig avstämning och dialog mot uppsatta mål. Då blir utvärderingen ett stöd för kvalitetssäkring och kunskapsutveckling.

Här finner du en sammanställning uppdrag 2006-2012»

Enkäter

I samarbete med företaget QuickSearch AB genomför vi webbaserade enkäter - smidigt både för den som ska svara och den som ska arbeta med resultaten.
Länk till QuickSearch och en kort demo av verktyget för enkäter.

 

Under Publicationer i menyn hittar du skrifter och rapporter om material kring utvärdering.