Nätverk och samarbete

Vi är ett nätverkande företag, som samarbetar med myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer
i Sverige och Europa. Med våra kontakter kan vi hjälpa dig att utveckla ditt internationella arbete, ditt företag eller din organisation.

Jobb och samarbetsprojekt idag

Just nu är Projektbyrån engagerad i projekt och uppdrag:

  • Livsmedelsakademin - utvecklingsprojekt och ekonomi- administrativt stöd

Tigidare projekt och jobb

Här finns en sammanställning över jobb (innehåll, omfattning, uppdragsgivare) från 2009 och framåt.